Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Rietzanger

Latijnse naam: Acrocephalus schoenobaenus

Familie: Zangers

De rietzanger is een onopvallende vogel die uitstekend in staat is om langs verticale rietstengels te klimmen. De vogel heeft een witte wenkbrauwstreep die het gehele jaar duidelijk zichtbaar is. De rietzanger broedt in grote delen van Europa, maar overwinterd in Afrika.

06-2011 Oostvaardersplassen Ned.


05-2011 Oostvaardersplassen Ned.

06-2011 Oostvaardersplassen Ned.


06-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Jong.

06-2011 Oostvaardersplassen Ned.
Jong.