Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Rode wouw

Latijnse naam: Milvus milvus

Familie: Roofvogels

Een volwassen exemplaar is circa 62 centimeter groot, 750 tot 1000 gram zwaar en heeft een spanwijdte van ongeveer 160 cm. De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten die bijna alleen in Europa voorkomt. Door intensieve vervolging was hij sterk afgenomen en plaatselijk verdwenen. Beschermende maatregelen hebben hieraan een eind gemaakt; tegenwoordig komt de soort in onze buurlanden weer voor, zij het nergens talrijk. Het voedsel bestaat vooral uit aas; daarnaast worden prooien tot de grootte van een konijn gevangen.

04-2021 Rose de Provins Fr.


04-2021 Rose de Provins Fr.

04-2021 Rose de Provins Fr.


04-2021 Rose de Provins Fr.