Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Slechtvalk

Latijnse naam: Falco peregrinus

Familie: Roofvogels

De slechtvalk is een tot de verbeelding spekende vogelsoort; is 's werelds snelste vogelsoort (over de maximale snelheid van de slechtvalk lopen de meningten uiteen van 200 tot 260 km/uur). Slechtvalken broeden niet zelden dicht bij de mens: in hoogspanningsmasten, wolkenkrabbers en fabrieksschoorstenen. Dit komt doordat deze vogels menselijke bebouwing beschouwen als rotslandschap, met prima plekken om in te broeden. Bovendien is er een vrijwel onuitputtelijke voedselbron aanwezig in de vorm van stadsduiven.

03-2016 Molkwerum - Vogelkijkhut Swan.