Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Tapuit

Latijnse naam: Oenanthe oenanthe

Familie: Lijsters

Tapuiten zijn o.a. aangewezen op (oude) konijnenholen die ze gebruiken als broedplaats. Nu het aantal konijnen in ons land afneemt, lijkt de tapuit in deze neergang meegesleept te worden. De trek-kampioenen zijn de tapuiten die in Alaska broeden. Zij ondernemen de ongelooflijke tocht over de Beringzee, over heel Centraal-Azie om uiteindelijk in Ethiopie te belanden: een afstand van 16.000 kilometer.

05-2012 Terschelling Ned.


05-2012 Terschelling Ned.
Volwassen mannetje.

10-2021 Rose de Provins Fr.
Volwassen vrouwtje.


10-2021 Rose de Provins Fr.

04-2017 Oostvaardersplassen Ned.


02-2009 Oostvaardersdijk Ned.
Onvolwassen.