Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Tuinfluiter

Latijnse naam: Sylvia borin

Familie: Zangers

De tuinfluiter overwinter ten zuiden van de Sahara en om voldoende energie voor de lange trek op te doen worden in het najaar ook veel bessen gegeten. Tuinfluiters trekken weg in zuidwestelijke richting over Frankrijk en het Iberisch Schiereiland. De overtocht naar Afrika verloopt grotendeels via de Straat van Gibraltar.

07-2011 Oostvaardersplassen Ned.


07-2011 Oostvaardersplassen Ned.