Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Watersnip

Latijnse naam: Gallinago gallinago

Familie: Steltlopers

In het voorjaar vertoont de watersnip een herkenbare baltsvlucht. Hij laat zich geleidelijk omlaag vallen vanuit de lucht met wijd verspreidde staartveren. Hierbij klinkt een eigenaardig geluid dat veroorzaakt wordt door het flapperen van de staartveren en dat lijkt op het blaten van een geit. Van daar de volksnaam hemelgeit.

12-2016 Nijkerkerpolder Ned.


10-2010 Oostvaardersplassen Ned.

12-2016 Nijkerkerpolder Ned.


12-2016 Nijkerkerpolder Ned.