Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Wespendief

Latijnse naam: Pernis apivorus

Familie: Roofvogels

Grote insecten zoals bijen, wespen en hommels, maar ook hun larven vormen het belangrijkste voedsel van de wespendief. Bij gebrek aan insecten jaagt de vogel ook op kleine dieren. Het is een schuwe vogel die zich maar zelden laat zien of horen. De vogel verraad zijn aanwezigheid vaak door de restanten van uitgegraven wespennesten. De vogel overwintert in West-Afrika, met name in Nigeria.

05-2011 Morvan Fr.


05-2011 Morvan Fr.