Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Witgat

Latijnse naam: Tringa ochropus

Familie: Steltlopers

Zijn legsel bestaat uit 2 tot 4 eieren, die hij gelegd heeft in een oud vogelnest in een boom, zoals van een merel. Mogelijke broedde de vogel ooit in Nederland. Er zijn wat (niet geheel eenduidige) waarnemingen uit het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw die daarop zouden kunnen wijzen. De witgat is nu een doortrekker in vrij klein aantal.

04-2017 Oostvaardersplassen Ned.


08-2013 Oostvaardersplassen Ned.

08-2022 Oostvaardersplassen Ned.