Terug naar HOME. Terug naar VOGELS per familie. Terug naar VOGELS op alfabet.Naam: Witoogeend ad.m.

Latijnse naam: Aythya nyroca

Familie: Eenden

In 1970 waren er alleen in Rusland al 140.000 paren. 15 jaar later waren dat er nog maar 5.200. Eens was deze eend een talrijke vogel waar op veel werd gejaagd en is nu wereldwijd een bedreigde vogelsoort.

06-2009 Noordwijkerhout Ned.


06-2009 Noordwijkerhout Ned.
Onvolwassen.

08-2009 Noordwijkerhout Ned.
Volwassen vrouwtje